Wiadomości

W środę, 19 czerwca, o 13.00 marszałek Elżbieta Polak będzie gościem czatu "Gazety Lubuskiej". Podczas godzinnej rozmowy będzie można zapytać o wszystko: przekształcenie szpitala w Gorzowie, nowe inwestycje transportowe w regionie, a także o to, jak najlepiej wydać 900 mln euro, które Lubuskie dostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wystarczy wejść na www.gazetalubuska.pl/czat.


PO Ryby – podpisanie kolejnych umów
W środę, 19 czerwca br., o godz. 9:30 w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w obecności członka zarządu Stanisława Tomczyszyna, odbędzie się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Zapraszamy dziennikarzy lokalnych mediów.

Wiele kultur, jeden region – międzynarodowe święto w Gorzowie
- Tegoroczne Dni Województwa Lubuskiego będą świętem wielu kultur. Będziemy gościć delegacje z wielu krajów – podkreślała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak podczas konferencji prasowej w Gorzowie Wlkp., która odbyła się 18 czerwca 2013 r.
Podczas konferencji prasowej na gorzowskim Bulwarze Wschodnim głos zabrał także gospodarz miasta Prezydent Gorzowa Wlkp. Tadeusz Jędrzejczak. – Cieszymy się, że tegoroczne obchody będą właśnie u nas. Nawet gorzowski bulwar to dowód na to, jak pozyskujemy unijne dotacje. Lubuskie to także my, gorzowianie. Serdecznie zapraszamy na święto regionu, wielokulturowe – podkreślał.
Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze Tomasz Siemiński mówił o atrakcjach Dni Województwa Lubuskiego. – Czekamy na występ znanej wokalistki Kory. Dla melomanów lubuskich wystąpi tegoroczna laureatka Fryderyków za Debiut Roku i Artystkę Roku Mela Koteluk. Będzie też cos dla podniebienia, „nakarmimy” wszystkich gości. – Żartował Tomasz Sieminiński. Dyrektor RCAK w Zielonej Górze dodał, że w tym roku będziemy się bawić w wielu miejscach Gorzowa, nie byłoby to możliwe gdyby nie pomoc OSiR-u, Miejskiego Centrum Kultury, gorzowskiego teatru, czy Filharmonii Gorzowskiej. Nad bezpieczeństwem i miejscami do zabawy czuwać będą służby.
Dziennikarze pytali organizatorów, o uroczystą sesję sejmiku, która była wcześniej zaplanowana podczas Dni Województwa Lubuskiego. - Zastąpiliśmy sesję czymś bardziej odpowiednim dla tego święta. 29 czerwca odbędzie się Międzynarodowe Forum Różnorodności. 12.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Gorzów będzie gościł delegacje z Rosji, Niemiec i wielu innych krajów. Zaprosiliśmy też przedstawicieli mniejszości narodowych, których w Gorzowie jest bardzo dużo. Wszystko wpisuje się w hasło „Jeden region, wiele kultur – odpowiedziała marszałek Elżbieta Polak.
Dni Województwa Lubuskiego odbędą się w ostatni weekend czerwca. W sobotę (29.06) na deskach Amfiteatru Gorzowskiego zagra Tres.B, a gwiazdą wieczoru będzie Kora. Jej koncert zaplanowano na godzinę 21.00. Wcześniej na scenie zlokalizowanej na Bulwarze Nadwarciańskim - Wschodnim wystąpi Mela Koteluk i cygański zespół Terno. Na bulwarze odbędzie się również impreza zatytułowana „LUBUSKI PIKNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH, INNOWACJI I NAUKI”, z bogatą ofertą dla rodzin. „Miasteczko funduszy, innowacji i nauki” pozwoli całym rodzinom w atrakcyjny sposób spędzić czas w plenerze. Każdy będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę, poznać projekty unijne. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji tj. pokazy chemiczne, eksperymenty z użyciem suchego lodu, warsztaty, pokazy robotów, a wszystko to na pięciu specjalnych platformach. Powstanie Miasteczko Produktów Regionalnych, gdzie odbędzie się konkurs kulinarny.
Szczegółowy program imprezy można znaleźć na stronie internetowej Dni Województwa Lubuskiego www.dwl.lubuskie.pl. Podczas Tegorocznych Dni Województwa Lubuskiego nie zabraknie emocji sportowych. W pierwszym dniu DWL rozegrany zostanie pokazowy mecz piłkarski między drużynami Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego. Sobota, 29 czerwca br.:
Wyjazd z Zielonej Góry (Parking przy Palmiarni) o godz. 12.00.
Powrót do Zielonej Góry po zakończeniu koncertu Kory (ok. godz. 22.30, przystanek Amfiteatr)
Niedziela, 30 czerwca br.
Wyjazd z Zielonej Góry (Parking przy Palmiarni) o godz. 12.00.
Powrót do Zielonej Góry po zakończeniu koncertu Lemon (ok. godz. 21.30, przystanek Bulwar Zachodni)
Zapisy przyjmowane są na adres: dwl@lubuskie.pl lub telefonicznie pod nr 68 456 53 06.
Prosimy podać:
• Imię i nazwisko
• Telefon kontaktowy
• Email
• Ilość zgłaszanych osób
• Data transportu
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku, 25 czerwca br. do godz. 15.00. Zgłoszenia po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
Uwaga: wymagana minimalna ilość osób – 15. W przypadku, gdy zgłoszeń będzie mniej, nastąpi rezygnacja z wyjazdu.

Wojewoda i marszałek o ratownictwie medycznym
Marszałek Elżbieta Polak spotkała się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim z wojewodą lubuskim Jerzym Ostrouchem. Wspólnie dyskutowano na temat organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, które jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańcom regionu.
W czasie spotkania wojewoda Jerzy Ostrouch wspólnie z marszałek Elżbietą Polak zapoznali się z infrastrukturą, która w przyszłości stworzy skoncentrowaną dyspozytornię medyczną i wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego, gdzie odbierany będzie numer alarmowy 112. Druga taka dyspozytornia zlokalizowana jest w Zielonej Górze. Ustalono, że wkrótce odbędzie się przegląd dyspozytorni w Zielonej Górze, która już jest gotowa do uruchomienia.
W czasie spotkania przedstawiony został plan związany z funkcjonowaniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie lubuskim. Zgodnie z nim w regionie działać będą dwie skoncentrowane dyspozytornie medyczne, które będą koordynować pracę karetek w całym regionie. Mają one obsługiwać dwa rejony operacyjne – północny i południowy. Pracą karetek będą kierować dyspozytorzy z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Dzięki temu dyspozytorzy będą na bieżąco śledzić ruchy karetek w swoim rejonie i swobodnie nimi zarządzać. W praktyce oznacza to, że do wypadku trafi najbliższy zespół ratownictwa medycznego. - Takie rozwiązanie ważne jest nie tylko w sytuacji wypadku masowego, ale również w momencie kiedy karetka pogotowia jest niezbędna w najbardziej odległym miejscu naszego województwa. Jest to najważniejsze dla bezpieczeństwa mieszkańców - powiedział Jerzy Ostrouch.
Wojewoda i marszałek zgodnie stwierdzili, że zależy im na optymalnym zabezpieczeniu zdrowia mieszkańców województwa lubuskiego m.in. w oparciu o system Państwowe Ratownictwo Medyczne.
W naszym regionie w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wchodzą:
23 zespoły specjalistyczne (z lekarzem), 28 zespołów podstawowych (z ratownikami medycznymi), jeden śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i 8 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Należy podkreślić, że w Lubuskiem jedna karetka przypada na około 19 tysięcy mieszkańców, tymczasem zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia jeden ambulans ma zabezpieczać około 33 tysiące osób.
W 2012 roku Wojewoda Lubuski na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego przekazał około 62 mln zł.

RPO: Konsultacje z przedsiębiorcami z Gorzowa
W Gorzowie odbyły się konsultacje z przedsiębiorcami w sprawie założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego do 2020 roku. W spotkaniu, które odbyło się 18.06.2013 r., uczestniczyli właściciele firm z północy regionu. Podczas spotkania zaprezentował się Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera UMWL oraz Agencja Rozwoju Regionalnego. Wszystkie te inwestycje prowadzą bazę danych firm, rozpoznają potrzeby lokalnego rynku, informują i promują.
Marszałek Elżbieta Polak przedstawiła 11 obszarów tematycznych przy podziale pieniędzy w ramach nowej pespektywy finansowej. – To między innymi gospodarka oparta na wiedzy, budowa gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie konkurencyjności, inwestycja w kadry, szkolenia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, transport, czy ochronę środowiska, np. budowę sieci wodociągów i kanalizacji – mówiła Elżbieta Polak. Marszałek podkreślała, że w nowej perspektywie nie ma już tylu pieniędzy na lokalną infrastrukturę. – Po spotkaniu z minister rozwoju regionalnego wiemy, że nie będzie już pieniędzy na infrastrukturę dla uczelni wyższych. Niech żałują te, które nie skorzystały. Będzie za to dofinansowanie do inwestycji w straży pożarnej, termomodernizację.
Przedsiębiorca Jacek Bachalski pytał w dyskusji o dofinansowanie np. do projektów telemedycyny. Marszałek podkreśliła, że takie działania będą wspierane z obszaru dostępności usług w regionie.
Przewodniczący lubuskiego sejmiku gospodarczego Ryszard Barański poruszył sprawę dofinansowania do szynobusów. – Dlaczego nie wspieramy lokalnych połączeń do miejscowości położonych na peryferiach. – Samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie do organizacji transportu publicznego – podkreślała Marszałek Elżbieta Polak.
Przedsiębiorcy pytali też o to, kiedy będzie znana skala dofinansowania dla nich w ramach RPO- Lubuskie 2020. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego podkreślała, że nie ma jeszcze konkretnych ustaleń i są one przedmiotem negocjacji z MRR. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek.
Na początku kwietnia tego roku Zarząd Województwa przyjął założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W nowej perspektywie będzie jeden program dwufunduszowy i to Zarząd Województwa będzie instytucją zarządzającą. Choć nie ma jeszcze listy projektów kluczowych, to wiadomo, że będzie ona zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego. - Wyznaczyliśmy 25 projektów kluczowych. Większość z nich będzie realizowana na poziomie krajowym. Mamy także priorytety rozwoju Polski Zachodniej. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska potwierdziła, że 7 projektów wpisanych do Strategii Rozwoju Polski Zachodniej znajdzie finansowanie na poziomie krajowym. To są najważniejsze projekty międzyregionalne – mówiła Elżbieta Polak.
Przypomnijmy, 9 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Zarząd Województwa) należy opracowanie oraz uzgodnienie projektu programu operacyjnego. Zatem przyjęcie dokumentu jest kolejnym krokiem w kierunku przygotowania samorządu województwa lubuskiego do nowej perspektywy finansowej.
Założenia do programu zostały przygotowane zgodnie z dokumentami unijnymi, przede wszystkim projektem pakietu legislacyjnego określającego główne kierunki i zakres wsparcia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, strategii EUROPA 2020 oraz krajowymi, w tym założeniami Umowy Partnerstwa oraz projektem tzw. linii demarkacyjnej definiującej podział interwencji między poziom krajowy i regionalny. Na poziomie regionalnym dokument odnosi się przede wszystkim do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, której cele bezpośrednio przekładają się na cele wyznaczone w Założeniach RPO – Lubuskie 2020.
W dokumencie przedstawiono obraz społeczno-gospodarczy naszego regionu, w oparciu o który została przygotowana analiza SWOT, pokazująca atuty i szanse, jak też słabe strony i zagrożenia dla dalszego rozwoju województwa lubuskiego.
RPO – Lubuskie 2020 będzie programem dwufunduszowym, co oznacza, iż będzie wykorzystywał do realizacji osi priorytetowych dwa źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny.
Przypomnijmy, na lata 2014-2020 dla województwa lubuskiego przydzielono wstępnie 728 mln euro, jednak w wyniku interwencji Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbiety Polak, kwot ta została zwiększona do 788,2 mln euro.
Należy pamiętać, iż Założenia są dokumentem żywym i będą podlegały zmianom ewoluując w kierunku Projektu Programu.
Jednym z najważniejszych czynników, poza dokumentami programowymi, strategicznymi i prawnymi wpływających na przyszły kształt Programu, są szerokie konsultacje społeczne przyjętych Założeń do RPO – Lubuskie 2020 z możliwie najliczniejszą grupą partnerów społecznych.

Samorząd województwa wspiera lubuską policję
190 narkotestów o wartości 14 979,60 tysięcy złotych przekazała marszałek Elżbieta Polak na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. - Narkotesty trafią do funkcjonariuszy w całym regionie i z pewności pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa na naszych drogach – powiedziała marszałek podczas wręczenia urządzeń w siedzibie lubuskiej policji.
Marszałek Województwa Lubuskiego wraz z Jakubem Piosikiem Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazali komendantowi lubuskiej policji insp. Ryszardowi Wiśniewskiemu urządzenia do badania głównych grup narkotyków w ślinie. W maju Zarząd Województwa podjął uchwałę, umożliwiającą zakup narkotestów typu „DrugWipe 6S”. Środki na ten cel zostały przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego.
- To kolejny przykład wspierania lubuskiej policji przez władze województwa. Dużo się mówi o zagrożeniu wynikającym z kierowania pojazdami mechanicznymi przez osoby pod wpływem alkoholu. Nie można jednak zapominać o prowadzących, będących pod wpływem innych środków. Mam nadzieję, że narkotesty pomogą naszym policjantom w staraniach o zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa na drogach w regionie – powiedziała Elżbieta Polak podczas uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej.
Narkotesty wykrywają 6 rodzajów narkotyków. Według opinii policjantów urządzenia typu „DrugWipe 6S” są najbardziej praktyczne i przedstawiają najbardziej rzeczywiste wyniki w trakcie badania, które można przeprowadzić podczas rutynowej kontroli drogowej. Ponadto spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzenia badań na ich obecność w organizmie. Posiadają również świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W ubiegłym roku wykryto 223 przypadki kierowania pojazdem pod wpływem narkotyku

Seniorzy świętowali
Gorzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji w Filharmonii Gorzowskiej odbyła się uroczysta gala. W uroczystościach wzięła udział Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.
Prezes UTW Edward Korban podczas rozpoczęcia gali opowiadał o początkach uniwersytetu. – W bardzo małym składzie powoli budowaliśmy nasze struktury. Doczekaliśmy się swojej siedziby, sami z pomocą sponsorów ją odremontowaliśmy. Powstało tam centrum edukacji. Obecnie mamy swoje filie w kilkunastu miejscowościach, powstały też zupełnie nowe uniwersytety. Także pierwszy UTW na wsi, w Bogdańcu. To nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie wielu instytucji, także jesteśmy wdzięczni Pani Marszałek Elżbiecie Polak. Nasza działalność to nie tylko wykłady dla seniorów, to także promocja zdrowego trybu życia, integracja, wycieczki - mówił. O tym jak duże znaczenie mają dla Samorządu Województwa Uniwersytety Trzeciego Wieku przekonywała marszałek Elżbieta Polak. - Słuchacze uniwersytetu są dla nas szczególnie ważni, bardzo wartościowi. Poprzez swoją działalność w regionie pokazujecie, że warto żyć pełnią życia. To także lekcja dla młodszych pokoleń. Wasza aktywność powinna być dla nas wzorem. Serdeczni gratuluje tej pięknej rocznicy – mówiła.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym dla uniwersytetu. Druga część obchodów odbędzie się w sobotę w Bogdańcu.

Bezpłatny dojazd na DWL
Wszystkich chętnych, którzy chcą dotrzeć do Gorzowa Wlkp. na Dni Województwa Lubuskiego zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego połączenia autobusowego.
Autobus będzie kursował przez dwa dni (sobota 29 czerwca br., niedziela 30 czerwca br.) na trasie Zielona Góra – Gorzów Wlkp.
Sobota, 29 czerwca br.:
Wyjazd z Zielonej Góry (Parking przy Palmiarni) o godz. 12.00.
Powrót do Zielonej Góry po zakończeniu koncertu Kory (ok. godz. 22.30, przystanek Amfiteatr)
Niedziela, 30 czerwca br.
Wyjazd z Zielonej Góry (Parking przy Palmiarni) o godz. 12.00.
Powrót do Zielonej Góry po zakończeniu koncertu Lemon (ok. godz. 21.30, przystanek Bulwar Zachodni)
Zapisy przyjmowane są na adres: dwl@lubuskie.pl lub telefonicznie pod nr 68 456 53 06.
Prosimy podać:
• Imię i nazwisko
• Telefon kontaktowy
• Email
• Ilość zgłaszanych osób
• Data transportu
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku, 25 czerwca br. do godz. 15.00. Zgłoszenia po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
Uwaga: wymagana minimalna ilość osób – 15. W przypadku, gdy zgłoszeń będzie mniej, nastąpi rezygnacja z wyjazdu.

Są już bezpłatne wejściówki na koncert Kory i Très.B!
Ostatnie dni czerwca eksplodują niesamowitą dawką atrakcji kulturalnych, kulinarnych, fizycznych, chemicznych i sportowych. Wszystko za sprawą Dni Województwa Lubuskiego, które odbędą się 29-30 czerwca w Gorzowie. Zapraszamy na koncerty gwiazd! Bezpłatne wejściówki na występ Kory i Tres. B do odebrania w Miejskim Centrum Kultury przy ulicy Drzymały 26 w Gorzowie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Hasło tegorocznego święta Lubuszan to „Wiele kultur, jeden region”. Wielokulturowe Lubuskie łączy w sobie magię nowoczesności, szacunek dla tradycji i obyczajów, energię, odwagę i pasję działania. Różnorodność to największy potencjał Lubuskiego – najbardziej otwartego i tolerancyjnego regionu w Polsce. Jak co roku, podczas Dni Województwa Lubuskiego przygotowano mnóstwo propozycji dla małych i dużych. Lubuski Piknik Funduszy Europejskich, Innowacji i Nauki zapewni pokazy chemiczne, pokazy robotów, zabawek fizycznych. Będzie też można zabawić się w wywoływanie duchów, spróbować spalić niepłonące banknoty. Każdy będzie mógł dołożyć przysłowiową „szczyptę soli” lub pieprzu do gigantycznej zupy, którą wszyscy ugotują na bulwarze. Dla teatromanów będzie Scena Letnia DWL, fanów jazzu zapraszamy do Filharmonii Gorzowskiej na koncert „Jazz i orkiestra”. Nie zabraknie muzycznych atrakcji dla najmłodszych. W niedzielę (30 czerwca br.) rozbrzmi Estrada Młodych Lubuszan. W programie DWL są też: Rajd po lubuskich smakach, Festiwal kreatywny powiat, Miasteczko Aktywności Młodych, Dominanta Sztuki, czyli projekty artystyczne, wystawy, pokazy, przejażdżka zaczarowanym tramwajem na trasie Wieprzyce – Piaski –Wierzyce, Żużel na wodzie w Parku Róż, a także koncert Terno i Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Wieczorami koncerty gwiazd: Mela Koteluk z zespołem (sobota, 29 czerwca, Bulwar Wschodni, godz. 18.00) i Kora (sobota, 29 czerwca, Amfiteatr, godz. 21.00). Oprócz tego zagrają również: Lemon, Misia Furtak z zespołem Tres.B, Arka Noego oraz Mate. Podczas DWL w Gorzowie odbędzie się również mecz piłkarski z udziałem urzędników, bieg rodzinny na odcinku 1.500 m, spacer nordic walking oraz gra miejska. Więcej informacji na stronie www.dwl.lubuskie.pl.

Lubuskie winnice zapraszają na weekend!
Lubuscy winiarze zapraszają na kolejny weekend otwartych winnic. Od piątku do niedzieli (21-23 czerwca br.) będzie można odwiedzić malownicze, atrakcyjne i pełne tradycji lubuskie winnice. Oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można delektować się winem i poczuć jego prawdziwą harmonię, w tym kompozycje zapachowe i smakowe z różnych odmian winogron.
Na stołach winiarzy znajdą się naturalne produkty z winogron, którymi będzie można uraczyć swoje podniebienie. Ci, którzy chcą poczuć namiastkę winnicy w swoim ogródku, będą mogli zakupić sadzonki winogron. Poza tym lubuscy winiarze będą oprowadzać gości po swoich winnicach i opowiadać jak odbywa się produkcja wina. W trakcie całej akcji będzie można skorzystać z dodatkowych atrakcji, które zapewnią winiarze, m.in.: spływy Galarami, przejażdżki konne, plenery fotograficzne, szkolenia enoturystyczne oraz liczne konkursy z nagrodami. Winnice czekają na turystów w godz. 12-18. Wstęp na winnice kosztuje 15 zł/os.
Na wytrwałych czeka Paszport Lubuskiego Odkrywcy. To projekt turystyczny kierowany do miłośników ekoturystyki zainteresowanych odkrywaniem lubuskich winnic z ich nową i starą historią, która przeplata się z lokalnymi tradycjami, pięknymi plenerami i niezapomnianymi doznaniami. To oferta kierowana do gości indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Imprezę wyróżnia ustalony czas trwania, który rozpoczął się w pierwszy weekend maja i potrwa do sierpnia. Goście, którzy przyjadą w wyznaczonych terminach zostaną zaopatrzeni w paszporty z mapą ułatwiającą odkrywanie kolejnych winnic. Organizatorzy w przypadku zapotrzebowania chętnie wskażą miejsca zakwaterowania i ciekawą gastronomię.
Uwaga: ze względu na wysoki poziom rzeki Odry i zamknięte odcinki dla żeglugi wodnej, zaplanowany spływ galarem z Cigacic do Zaboru został przełożony na miesiąc lipiec.
Winnice, które biorą udział w projekcie „Paszport Winiarskiego Odkrywcy” na www.lubuskie.pl.

Szkolenia, staże, poradnictwo
Szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie to tylko niektóre z działań, jakie będą realizowane w ramach POKL. 18 czerwca br. Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu zamkniętego na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Otwarcie konkursu zaplanowano na 28 czerwca 2013 r., a zamknięcie na 2 sierpnia 2013 r. Kwota dofinansowania w ramach konkursu to ponad 5 mln zł.
Konkurs realizowany będzie w ramach VIII Priorytetu Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Projekty obejmą:
Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących min.:
- szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia w ramach projektu),
- poradnictwo psychologiczne,
- pośrednictwo pracy,
- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
1. Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
2. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
3. Wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
2. Szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników wspomagające przeprowadzenie procesu zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.
Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 5.085,882,00 zł
Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać osobiście, kurierem lub poczta, od 28 czerwca 2013 roku do 02 sierpnia 2013 roku w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul, Podgórna 7,65-057 Zielona Góra, kancelaria ogólna pok. nr 59 (parter)
lub
w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny wyróżniony
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny wyróżniony w konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”. Projekt był rekomendowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w kategorii Rozwój środowiska biznesowego. Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską od 2006 r. Polska corocznie bierze w nim udział.
Konkurs adresowany jest do organizacji krajowych, miast, regionów i wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami przygotowują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Od początku realizacji ENPP do 2013 r. nadesłano łącznie 168 wniosków konkursowych z całej Polski.
Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych przykładów zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększenie świadomości społecznej na temat jej roli oraz zachęcenie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:
° Promowanie ducha przedsiębiorczości
° Inwestowanie w umiejętności
° Rozwój środowiska biznesowego
° Wspieranie umiędzynarodowienia działalności biznesowej
° Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami
° Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne
Laureatami krajowego etapu Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” zostały projekty Związku Banków Polskich oraz gminy Wrocław.
Związek Banków Polskich zwyciężył w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”. Jego projekt to „Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) – Instrumenty finansowe dla MŚP”.
Gmina Wrocław zwyciężyła w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” za przedstawienie teatralne pt. „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach” dla uczniów szkół podstawowych.
Zdaniem ekspertów z Zespołu Kwalifikacyjnego przy ministrze gospodarki, na wyróżnienie w krajowym etapie konkursu zasłużył również „Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny”. To projekt rekomendowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w kategorii Rozwój środowiska biznesowego.
Przypomnijmy:
Spółka LPPT została powołana w 2010 roku. Głównymi udziałowcami są Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Gmina Zielona góra, i Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Celem działalności Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest podniesienie konkurencyjności regionu i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych regionów a także zwiększenie liczby miejsc pracy. Inicjatywa ta ma ogromne znaczenie dla całego regionu lubuskiego. LPPT ma być miejscem gdzie nauka i biznes grają w jednej drużynie. Ma być bazą do rozwoju nie tylko firm z województwa lubuskiego ale także z wielkopolskiego, dolnośląskiego i również ze współpracujących landów niemieckich.

Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
W okresie od 28 czerwca do 8 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ogłosi konkurs zamknięty nr LRPO/2.2/1/2013 w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.
Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych: 07 ,,Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)”
Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania musi polegać na:
- utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,
- rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług,
- zasadniczej zmianie dotyczącej procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
Ww. typy projektów powinny spełniać warunek innowacyjności produktowej lub procesowej co najmniej na poziome województwa lubuskiego, potwierdzonej opinią o innowacyjności.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania są małe i średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw, w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 6 500 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).
Ograniczenia w konkursie: poziom dofinansowania max. 50% kosztów kwalifikowanych; wykluczenie robót budowlanych i modernizacji, tylko zakup lub wytworzenie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości i środków transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych; wykluczenie zakupu używanych aktywów; wykluczenie leasingu; ograniczenie czasu na realizację projektu: max. 12 miesięcy; jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny w postępowaniu.

Nagroda dziedzictwa kulturalnego UE i Europa Nostra
Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o możliwości aplikacji do 9 września 2013 r. o nagrodę dziedzictwa kulturalnego Unii Europejskiej i Europa Nostra. Do konkursu można zgłaszać projekty i działania każdego szczebla od lokalnych do tych o wymiarze międzynarodowym, zgłoszone inicjatywy muszą jednak mieć znaczenie w kontekście europejskim.
Nagrody w wysokości 10 tys. euro zostaną przyznane w ramach 4 kategorii:
1) konserwacja zabytków: osiągnięcia w dziedzinie konserwacji, poprawy i adaptacji do nowego wykorzystywania dziedzictwa kulturowego:
-pojedyncze budynki lub ich grupy na obszarach miejskich i wiejskich
-budowle/konstrukcje oraz tereny przemysłowe
-krajobraz kulturowy: historyczne park i ogrody, tereny projektowanego krajobrazu, obszary o znaczeniu kulturowym, środowiskowym i/lub rolniczym.
-obszary o znaczeniu archeologicznym, włącznie z archeologią podwodną
-dzieła sztuki i kolekcje: kolekcje o znaczeniu artystycznym i historycznym lub dawne dzieła sztuki.
2) badania naukowe: osiągnięcia w dziedzinie badań prowadzących do konkretnych efektów konserwacji i ulepszania dziedzictwa kulturalnego w Europie spośród wyszczególnionych obszarów w I kategorii.
3) aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego: dla osób indywidualnych i organizacji, których długotrwały wkład przyczynia się do ochrony, konserwacji i polepszania dziedzictwa kulturalnego w wyszczególnionych obszarach w I kategorii.
4) edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne: inicjatywy związane z edukacją na temat dziedzictwa, szkolenia z zakresu konserwacji, programy podnoszące świadomość o dziedzictwie kulturowym
W przypadku pytań lub chęci uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:
Ms. Elena Bianchi
Heritage Awards Coordinator
eb@europanostra.org
+31 70 302 40 58
Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2014/ Przykładowe projekty nagrodzone w ubiegłych latach można zobaczyć tutaj: http://www.europanostra.org/laureates-2013/


Przedsiębiorczość społeczna
20 czerwca br. w Sulęcinie odbędzie się konferencja „Odpowiedzialność i aktywność społeczna warunkiem rozwoju ekonomii społecznej”, w której weźmie udział wicemarszałek Maciej Szykuła. Celem konferencji będzie przedstawienie roli OWES w propagowaniu wiedzy na temat ekonomii społecznej, zakresu wsparcia oferowanego podmiotom ekonomii społecznej i ich otoczeniu, a także wymiana doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości społecznej.
Organizatorami spotkania są OWES w Gorzowie Wlkp. oraz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Do dyskusji zaproszeni zostali eksperci w zakresie następujących zagadnień:
1. Andrzej Gabryelów ze Spółdzielni Socjalnej "Nasz Sukces" ze Skwierzyny - "Znaczenie działań z zakresu ES wśród uczniów i studentów",
2. Czesław Olejniczak z Fundacji "Dom Wspólnoty Barka" z Drezdenka - "Odpowiedzialność i aktywność społeczna warunkiem rozwoju ES",
3. Katarzyna Ołdak - Bułakowska - z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych z Warszawy "Klauzule społeczne - modelowe rozwiązania, promocja, doradztwo".

Program konferencji
Odpowiedzialność i aktywność społeczna warunkiem rozwoju ekonomii społecznej
20 czerwca 2013 r.
Dom Joannitów
Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej
w Sulęcinie przy ul. Młynarskiej 1

Moderator – Małgorzata Domagała
09:45 – 10:00 - rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych
10:05 – 10:15 - Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
10:15 – 10:25 - Łukasz Hudziak, Wicedyrektor ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
10:25 – 11:15 – Prezentacja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. – Małgorzata Domagała, kierownik OWES
- Zadania OWES subregionu gorzowskiego
- Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (animacja) –
Dorota Rybińska, Anna Rekut, Anita Łukowiak
- Doradztwo w obszarze umiejętności miękkich i twardych –
Liliana Oszywa, Julita Dylawerska
- Szkolenia w obszarze ekonomii społecznej – Agnieszka Anacka
- Usługi specjalistyczne - Krzysztof Kochanowski
- Informacja i promocja – Piotr Górski
11:15 - 11:45 - przerwa kawowa
11:45 – 12:45 - Odpowiedzialność i aktywność społeczna warunkiem rozwoju ES – Czesław Olejniczak Fundacja "Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku"
12:45 – 13:45 - Znaczenie działań z zakresu ES wśród uczniów i studentów – Andrzej Gabryelów, Spółdzielnia Socjalna „Nasz Sukces”, Skwierzyna
13:45- 14:45 - Klauzule społeczne - modelowe rozwiązania, promocja, doradztwo – Katarzyna Ołdak - Bułanowska, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych, Warszawa
14:45 – 15:15 - poczęstunek
15:15 – 15:45 – panel dyskusyjny

Młodzież w działaniu
Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o opublikowanym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury zaproszeniu do składania wniosków z Programu „Młodzież w działaniu” – działanie 4.6 Partnerstwa (nr EA CEA/06/13).
Celem zaproszenia jest wsparcie partnerstw z regionalnymi lub lokalnymi organami publicznymi lub innymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w sektor młodzieży na szczeblu europejskim, w celu opracowania długoterminowych projektów łączących różne działania programu. Za kwalifikujące uważa się działania tj: międzypaństwowe wymiany młodzieży, krajowe lub międzypaństwowe inicjatywy młodzieżowe, europejski wolontariat a także szkolenia i tworzenie sieci kontaktów.
Podmioty kwalifikujące się jako wnioskodawcy:
• lokalny lub regionalny organ publiczny,
• stowarzyszenie lub sieć lokalnych lub regionalnych organów publicznych,
• europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej,
• organizację nienastawioną na zysk, prowadzącą działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), skupiającą organizacje członkowskie z co najmniej 8 krajów członkowskich programu „Młodzież w działaniu”,
• fundację działającą w dziedzinie młodzieży na szczeblu europejskim,
• firmę, przedsiębiorstwo, organizację dochodową zaangażowaną w społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw na rzecz młodzieży.
Rozpoczęcie programu działań musi nastąpić między dniem 1 marca 2014 r. a dniem 1 września 2014 r. Maksymalny czas trwania programu działań: 2 lata (24 miesiące).
Całkowity budżet zaproszenia: 2,5 mln Euro, max. kwota dotacji na 1 projekt nie przekroczy 100 tys. euro. Wkład środków unijnych to maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Wnioski należy składać przy użyciu formularza elektronicznego oraz w wersji papierowej do 5 września 2013 r. do godz. 12:00.
Więcej szczegółowych informacji:
na stronie Komisji Europejskiej: DG EAC: http://eacea.ec.europa.eu/youth/, w dokumencie zaproszenia do składania wniosków http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:148:0004:0007:PL:PDF

MISTERny konkurs. Kto najlepszym budowniczym w Lubuskiem?
Trwa nabór do nowej edycji konkursu na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego „Lubuski Mister Budowy”. Konkurs ogłosił Zarząd Lubuskiej Izby Budownictwa. Odbywa się on pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Elżbiety Polak. Konkurs jest prestiżowym przeglądem osiągnięć lokalnego budownictwa. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 21 czerwca 2013 r.
Zgłaszane przez inwestorów, wykonawców i projektantów obiekty budowlane z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, użyteczności publicznej, budownictwa małokubaturowego, przemysłowego, zabytkowego oraz związane z adaptacjami i remontami charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, zapewnieniem bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
Najlepsi budowniczowie na Ziemi Lubuskiej- wykonawcy, projektanci i inwestorzy stając w szranki Konkursu potwierdzają, że w Polsce powstaje coraz więcej budynków i budowli prezentujących wysoki, europejski poziom. Ponadto rangę przedsięwzięcia potwierdza fakt, iż patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wojewoda Lubuski oraz Marszałek Województwa Lubuskiego a nad jego prawidłowym, merytorycznym przebiegiem czuwają przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Stowarzyszenia Architektów Polskich- Oddział w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa- Oddział w Zielonej Górze oraz Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej w Gorzowie Wlkp. Patronat medialny sprawują TVP Oddział Gorzów Wlkp., Gazeta Lubuska i Radio „Zachód”. Finał Konkursu ma miejsce podczas uroczystej Gali Budownictwa, gdzie laureaci zostają uhonorowani statuetkami oraz tablicami pamiątkowymi.
Zgłoszenia obiektów do Konkursu należy przekazywać w terminie do 21 czerwca br. na adres:
Lubuska Izba Budownictwa,
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Crédit Agricole: 31 1940 1076 3029 8961 0000 0000
lub w wersji elektronicznej dostępnej na stronie w zakładce BIULETYN.
Zachęcamy do zgłaszania zrealizowanych w 2012 roku obiektów oraz odwiedzenia strony internetowej www.budownictwo-lubuskie.eu gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu a ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Izby:
tel./fax. 68 322 28 41
kom. 695 112 617
e-mail: izba@budownictwo-lubuskie.eu

Lubuski Lider Biznesu
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w V edycji „Lubuskiego Lidera Biznesu”. To najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w Lubuskiem, które docenia i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski. Jego organizatorem jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z partnerem strategicznym Gazetą Lubuską. Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego.
Firmy będą oceniane w czterech kategoriach
- przedsiębiorstwa mikro - zatrudniające do 9 pracowników
- przedsiębiorstwa małe - zatrudniające od 10 do 49 pracowników
- przedsiębiorstwa średnie - zatrudniające od 50 do 249 pracowników
- przedsiębiorstwa duże - zatrudniające od 250 pracowników.
Ostateczny termin napływu zgłoszeń mija 30 czerwca.
Każda z firm, która przebrnie przez dwa etapy weryfikacji otrzyma podczas uroczystej gali we wrześniu w Filharmonii Zielonogórskiej certyfikat, a trzy najlepsze w poszczególnych kategoriach statuetkę Lubuskiego Lidera Biznesu. Firmy startujące w Lubuskim Liderze Biznesu dodatkowo, mogą ubiegać się o statuetkę Lubuskiego Lidera Innowacji. Wystarczy, aby wypełniły dodatkową ankietę.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (95) 739-03-12.

Noc Kupały w Ochli
22 czerwca 2013 roku Muzeum Etnograficzne w Ochli oraz Grupa Drewno zapraszają na wyjątkową noc w skansenie. Noc Kupały wywodzi się z pogańskich tradycji i zabaw organizowanych w noc letniego przesilenia zwaną także Nocą Świętojańską. Nawiązując do tych zwyczajów organizatorzy zachęcają do wspólnej zabawy.
W programie:
° 18.00 - 20.00 Warsztaty zielarskie
° 18.00 – 20.00 Wspólne wicie wianków
° 18.00 Koncert zespołu FAJNA FERAJNA ze Szprotawy
° 19.00 Wernisaż wystawy fotografii Zofii Rydet
° 20.00 – 22.00 Rytuał sobótkowy – wróżby miłosne, skoki przez ogień, puszczanie wianków, szukanie kwiatu paproci ( W KRĘGU WIEDŹMY, GRUPA DREWNO – biały śpiew, 7 MINUT PRZERWY - bębniarze)
° 22.00 – 24.00 Koncert zespołu ETHNOHOLIC z Wrocławia
° 24.00 – 01.00 Afterparty
Dodatkową atrakcją będzie iluminacja wybranych obiektów na terenie skansenu realizowana we współpracy z firmą LUG.
Wstęp 6zł/os.
Dofinansowano ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Konkurs dla dziennikarzy „Zdrowie UE”
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o konkursie dla dziennikarzy „Zdrowie UE”, którego celem jest promowanie wysokiej jakości dziennikarstwa związanego z tematyką opieki zdrowotnej i praw obywatelskich. Komisja Europejska zaprasza dziennikarzy do zgłaszania swoich artykułów opublikowanych w prasie drukowanej lub w Internecie w dowolnym kraju UE w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 września 2013 r.
Artykuły muszą dotyczyć jednego z 12 tematów związanych ze zdrowiem:
1. opieka zdrowotna za granicą
2. choroby rzadkie
3. dawstwo i przeszczepianie narządów
4. pracownicy służby zdrowia
5. bezpieczeństwo pacjenta i zakażenia szpitalne
6. choroby przewlekłe: nowotwory, choroby układu krążenia i cukrzyca
7. szczepienie przeciwko grypie i szczepienia u dzieci
8. racjonalne stosowanie antybiotyków
9. proces starzenia się i różne formy demencji
10. aktywność i zdrowie w podeszłym wieku
11. produkty farmaceutyczne
12. czynniki mające wpływ na stan zdrowia: papierosy, alkohol, odżywianie i aktywność fizyczna.
W każdym państwie UE krajowe jury wybierze jednego krajowego finalistę. Spośród 28 finalistów drugie jury – na szczeblu unijnym – wybierze następnie trzech zwycięzców. 28 finalistów zaproszonych zostanie na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Brukseli na początku przyszłego roku. Dla zwycięzców I, II i III miejsca przewidziane są nagrody pieniężne, odpowiednio: 6,5 tys. euro, 4 tys. euro; 2,5 tys. euro.
Zgłoszenia do piątej edycji konkursu „Zdrowie UE” należy dokonywać poprzez stronę http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_pl.htm do 30 września br. Szczegółowy regulamin konkursu na wspomnianej stronie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego procesie konsultacji w sprawie kształtu nowej unijnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem jest zebranie informacji i wkładu do oceny Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i higieny pracy 2007-2012, które posłuży do zidentyfikowania obecnych i przyszłych wyzwań bezpieczeństwa i higieny miejsc pracy. Konsultacje skierowane są do przedstawicieli władz publicznych krajów członkowskich UE, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, grup interesariuszy i ekspertów z tej dziedziny, a także obywateli.
Można zgłaszać się do 26 sierpnia 2013 r. wypełniając kwestionariusz on-line:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=healthandsafety dostępny w wersji angielskiej.
Opiniowane dokumenty dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=13&furtherConsult=yes
W przypadku szczegółowych pytań, informacji udziela Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Unit B3, E-mail: EMPL-CONSULTATION-OSH@ec.europa.eu

Źródło:
Małgorzata Gabrysz - Hryniewiczredakcja (18-06-2013)


Wrzesien 2015
Pn Wt Sr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30